Raporty bieżące

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2018 2018-02-07 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 i 2018 rok
RB 2/2018 2018-01-24 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
RB 1/2018 2018-01-15 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 31/2017 2017-12-21 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 30/2017 2017-11-13 Zmiany zasad rachunkowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku
EBI 1/2017 2017-10-17 Fast Finance Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
RB 29/2017 2017-10-17 Wybór członków Komitetu Audytu
RB 28/2017 2017-10-16 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 27/2017 2017-09-18 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 26/2017 2017-09-14 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 25/2017 2017-08-11 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RB 24/2017 2017-08-11 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 23/2017 2017-07-17 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 22/2017 2017-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FAST FINANCE S.A.
RB 21/2017 2017-06-29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
RB 20/2017 2017-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FAST FINANCE S.A.
RB 19/2017 2017-06-20 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 18/2017 2017-06-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FAST FINANCE S.A.
RB 17/2017 2017-05-17 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 16/2017 2017-05-15 Zmiany zasad rachunkowości i korekty błędów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 roku
RB 15/2017 2017-04-26 Zmiany zasad rachunkowości i korekty błędów w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok
RB 14/2017 2017-04-18 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 13/2017 2017-03-31 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok
RB 12/2017 2017-03-29 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
RB 11/2017 2017-03-23 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 10/2017 2017-02-07 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 9/2017 2017-02-03 Wykup obligacji serii G i J
RB 8/2017 2017-02-02 Informacja dotycząca procedury wykupu obligacji serii M
RB 7/2017 2017-01-31 Informacja o rozpoczęciu wykupu obligacji
RB 6/2017 2017-01-31 Zbycie certyfikatów Fast Finance NSFIZ
RB 5/2017 2017-01-31 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
RB 4/2017 2017-01-17 Zakończenie negocjacji
RB 3/2017 2017-01-16 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 2/2017 2017-01-16 Emisja obligacji serii P
RB 1/2017 2017-01-02 Informacja dotycząca obligacji serii J
2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 36/2016 2016-12-20 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 35/2016 2016-12-12 Rozpoczęcie finalizacji negocjacji
RB 34/2016 2016-11-15 Informacja dotycząca obligacji serii G
RB 33/2016 2016-11-07 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 32/2016 2016-10-31 Wykup obligacji serii F
RB 31/2016 2016-10-17 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 30/2016 2016-10-07 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii F
RB 29/2016 2016-10-07 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 28/2016 2016-09-27 Informacja dotycząca wykupu oraz wypłaty odsetek od obligacji serii F
RB 27/2016 2016-09-26 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 26/2016 2016-08-10 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 25/2016 2016-08-08 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
RB 24/2016 2016-08-05 Zmiana zasad rachunkowości w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku
RB 23/2016 2016-07-19 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
RB 22/2016 2016-07-15 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 21/2016 2016-07-01 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 20/2016 2016-06-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB 19/2016 2016-06-30 Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
RB 18/2016 2016-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB 17/2016 2016-06-29 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 16/2016 2016-06-17 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii M
RB 15/2016 2016-06-17 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 14/2016 2016-06-10 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii M
RB 13/2016 2016-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 12/2016 2016-04-15 Wykup obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji
RB 11/2016 2016-04-01 Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii M
RB 10/2016 2016-03-11 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
RB 9/2016 2016-02-24 Rejestracja obligacji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 8/2016 2016-02-24 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok
RB 7/2016 2016-01-29 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
RB 6/2016 2016-01-29 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
RB 5/2016 2016-01-14 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 4/2016 2016-01-14 Emisja obligacji serii M
RB 3/2016 2016-01-07 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 2/2016 2016-01-07 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 1/2016 2016-01-04 Zawiązanie spółki zależnej
EBI 1/2016 2016-01-01 Fast Finance Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 39/2015 2015-12-30 Uchwała Zarządu KDPW związana z umorzeniem obligacji Emitenta
RB 38/2015 2015-12-29 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 37/2015 2015-12-18 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 36/2015 2015-11-16 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 35/2015 2015-11-06 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 34/2015 2015-10-16 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 33/2015 2015-10-07 Rejestracja zmian w Statucie
RB 32/2015 2015-09-23 Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii J
RB 31/2015 2015-09-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 30/2015 2015-09-14 Uchwała KDPW w sprawie umorzenia obligacji Emitenta
RB 29/2015 2015-08-31 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 28/2015 2015-08-17 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 27/2015 2015-08-05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB-W 26/2015 2015-08-05 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB 25/2015 2015-08-04 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 24/2015 2015-07-24 Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej w związku ze spadkiem kursu akcji
RB 23/2015 2015-07-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 22/2015 2015-07-15 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
RB 21/2015 2015-07-10 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 20/2015 2015-07-07 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 19/2015 2015-07-01 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 18/2015 2015-06-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB 17/2015 2015-06-25 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
RB 16/2015 2015-06-25 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB 15/2015 2015-06-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 14/2015 2015-06-02 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 13/2015 2015-05-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 12/2015 2015-05-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 11/2015 2015-04-30 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 10/2015 2015-04-15 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 9/2015 K 2015-03-24 Korekta raportu bieżącego nr 9/2015
RB 9/2015 2015-03-24 Nabycie własnych obligacji w celu umorzenia
RB 8/2015 2015-03-24 Spełnienie drugiego z warunków znaczących umów
RB 7/2015 2015-03-24 Wykup obligacji serii D
RB 6/2015 2015-03-20 Spełnienie jednego z warunków znaczących umów
RB 5/2015 2015-03-20 Emisja obligacji serii J
RB 4/2015 2015-03-20 Zawarcie umowy inwestycyjnej
RB 3/2015 2015-03-20 Zawarcie umowy inwestycyjnej
RB 2/2015 2015-03-05 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 1/2015 2015-01-22 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 29/2014 2014-12-17 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 rok
RB 28/2014 2014-12-04 Informacja o złożeniu do KDPW aneksu do listu księgowego scalenia akcji
RB 27/2014 2014-11-28 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Fast Finance S.A.
RB 26/2014 2014-11-20 Uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcji spółki Fast Finance S.A. w związku z ich scaleniem
RB 25/2014 2014-11-17 Informacja o złożeniu wniosków w sprawie scalenia akcji spółki Fast Finance S.A.
RB 24/2014 2014-11-12 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB-W 23/2014 2014-11-12 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB-W 22/2014 K 2014-10-17 Korekta raportu bieżącego nr 22/2014
RB-W 22/2014 2014-10-17 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 21/2014 2014-10-13 Rejestracja zmian w Statucie oraz adresu Emitenta – uzupełnienie informacji
RB 20/2014 2014-09-12 Rejestracja zmian w Statucie oraz adresu Emitenta
RB 19/2014 2014-08-01 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
RB 18/2014 2014-07-23 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
RB 17/2014 2014-07-15 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych Fast Finance NSFIZ
RB 16/2014 2014-07-08 Zawarcie znaczącej umowy na zakup pakietu wierzytelności
RB 15/2014 2014-06-09 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
RB-W 14/2014 2014-06-09 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
RB 13/2014 2014-06-09 Zawarcie umowy z na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Fast Finance S.A.
RB-W 12/2014 2014-05-14 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A.
RB 11/2014 2014-04-25 Informacja o wyborze oferty Emitenta na zakup pakietu wierzytelności
RB 10/2014 2014-03-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii G
RB 9/2014 2014-03-20 Rejestracja obligacji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 8/2014 2014-03-20 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii G
RB 7/2014 2014-02-26 Warunkowa rejestracja obligacji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 6/2014 2014-02-19 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F
RB 5/2014 2014-02-14 Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
RB 4/2014 2014-02-13 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii F
RB 3/2014 2014-01-29 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rok
RB 2/2014 2014-01-29 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
RB 1/2014 2014-01-15 Warunkowa rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2013 2013-11-19 Emisja obligacji serii G
RB 18/2013 2013-10-01 Emisja obligacji serii F
RB 17/2013 2013-08-02 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego
RB 16/2013 2013-06-19 Wykaz akcjonariuszy na ZWZ spółki
RB-W 15/2013 2013-06-19 Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki
RB-W 14/2013 2013-05-23 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
RB-W 13/2013 2013-05-14 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012r.
RB 12/2013 2013-03-01 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E
RB 11/2013 2013-02-28 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii E
RB-W 10/2013 2013-02-26 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku
RB 9/2013 2013-02-21 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii E
RB 8/2013 2013-01-31 Zawiadomienie od Członka Zarządu
RB 7/2013 2013-01-23 Wykup obligacji serii C
RB 6/2013 2013-01-22 Wybór biegłego rewidenta
RB 5/2013 2013-01-18 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych Fast Finance NSFIZ
RB 4/2013 2013-01-18 Informacja dotycząca wykupu obligacji serii C
RB 3/2013 2013-01-14 Wyjaśnienie dotyczące wykupu obligacji serii C
RB 2/2013 2013-01-10 Emisja obligacji serii E
RB 1/2013 2013-01-08 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy
RB 18/2012 2012-12-17 Zawarcie znaczącej umowy
RB 17/2012 2012-12-14 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 16/2012 2012-12-07 Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności
RB 15/2012 2012-11-19 Informacja o odstąpieniu od emisji akcji serii D
RB 14/2012 2012-07-20 Spełnienie warunku zawieszającego umowy istotnej
RB 13/2012 2012-07-18 Zawarcie znaczącej umowy
RB 12/2012 2012-07-05 Wykup obligacji serii B
RB 11/2012 2012-06-20 Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
RB 10/2012 2012-06-20 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ
RB 9/2012 2012-06-20 Treść podjętych uchwał na ZWZ
RB 8/2012 2012-06-19 Wybór oferty Fast Finance w przetragu
RB-W 7/2012 2012-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
RB-W 6/2012 2012-05-02 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 roku
RB 5/2012 2012-03-23 Emisja obligacji serii D
RB 4/2012 2012-03-12 Wykup obligacji serii A
RB 3/2012 2012-03-12 Uruchomienie kredytu obrotowego
RB 2/2012 2012-03-05 Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
RB 1/2012 2012-01-09 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2011 2011-12-14 Utworzenie funduszu inwestycyjnego
RB 18/2011 2011-10-28 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2011 roku
RB 17/2011 2011-07-28 Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu
RB 16/2011 2011-07-26 Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu
RB 15/2011 2011-07-25 Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu
RB 14/2011 2011-07-21 Nabycie akcji emitenta przez członka zarządu
RB 13/2011 2011-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ
RB 12/2011 2011-07-01 Treść podjętych uchwał na ZWZ
RB 11/2011 2011-06-29 Zawarcie umowy o wykonywanie czynności Animtora Emitenta dla akcji Fast Finance S.A.
RB-W 10/2011 2011-06-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
RB 9/2011 2011-05-20 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2010 r
RB 8/2011 2011-05-10 Otrzymanie zezwolenia na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi
RB 7/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2010
RB 6/2011 2011-04-29 Korekta Raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2010
RB 5/2011 2011-04-28 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
RB 4/2011 2011-01-31 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
RB 3/2011 2011-01-31 Informacja o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych
RB 2/2011 2011-01-24 Informacja o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych, których wartość w roku 2010 nie przekroczyła 5000 euro
RB 1/2011 KOREKTA 2011-01-12 Emisja obligacji Fast Finance S.A. - KOREKTA
RB 1/2011 2011-01-12 Emisja obligacji Fast Finance S.A.
2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 20/2010 2010-11-23 Zawarcie znaczącej umowy
RB 19/2010 2010-11-10 Oświadczenie o przekazywaniu rozszerzonych skonsolidowanych rap. kw. oraz zmiana terminów publikacji rap. kw.
RB 18/2010 2010-10-27 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA
RB 17/2010 2010-10-27 Treść podjętych uchwał na NWZA
RB 16/2010 2010-10-05 Zawarcie znaczącej umowy
RB 15/2010 2010-10-01 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał
RB 14/2010 2010-08-19 Nabycie udziałów w spółce Columbus Factoring Solutions
RB 13/2010 2010-07-08 Zawarcie znaczącej umowy
RB 12/2010 2010-07-06 Emisja obligacji Fast Finance S.A.
RB 11/2010 2010-07-05 Korekta Raportu Rocznego
RB 10/2010 2010-06-01 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
RB 9/2010 2010-06-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ
RB 8/2010 2010-06-01 Treść podjętych uchwał na ZWZ
RB 7/2010 2010-05-20 Zbycie akcji przez Członka Zarządu
RB 6/2010 2010-05-05 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
RB 5/2010 2010-05-05 Korekta raportu rocznego
RB 4/2010 2010-04-28 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
RB 3/2010 2010-04-14 Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN
RB 2/2010 2010-04-07 Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
RB 1/2010 2010-03-26 Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - KOREKTA
EBI 9/2010 2010-03-25 Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
EBI 8/2010 2010-03-25 Uchwała Zarządu Giełdy
EBI 7/2010 2010-03-16 Informacja dotycząca publikacji prospektu emisyjnego Fast Finance S.A.
EBI 6/2010 2010-03-12 Pozyskanie kapitału dłużnego
EBI 5/2010 2010-03-11 Zatwierdzenie Prospeku Emisyjnego spółki Fast Finance S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego
EBI 4/2010 2010-02-19 Pozyskanie kapitału
EBI 3/2010 2010-02-02 Pozyskanie kapitału dłużnego
EBI 2/2010 2010-01-28 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
EBI 1/2010 2010-01-16 Podpisanie umowy organizacji programu emisji obligacji
2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 17/2009 2009-12-10 Zawarcie Znaczącej Umowy
EBI 16/2009 2009-12-03 Złożenie Prospektu Emisyjnego Spółki Fast Finance S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego
EBI 14/2009 2009-10-15 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
EBI 13/2009 2009-10-14 Informacja o prognozach finansowych
EBI 12/2009 2009-10-08 Zakup pakietu wierzytelności od banku detalicznego
EBI 11/2009 2009-09-04 Zawarcie umowy kredytowej
EBI 10/2009 2009-08-13 Zakup pakietu wierzytelności od wiodącego operatora telekomunikacyjnego
EBI 8/2009 2009-05-28 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 maja 2009 r.
EBI 7/2009 2009-05-06 Podpisanie umowy cesji wierzytelności
EBI 5/2009 2009-05-04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27.05.2009 r.
EBI 4/2009 2009-04-25 Podpisana umowa pożyczki
EBI 3/2009 2009-04-06 Zawarcie umowy przelewu wierzytelności
EBI 2/2009 2009-02-18 Podpisana umowa pożyczki z podmiotem gospodarczym
EBI 1/2009 2009-02-18 Zakup pakietu wierzytelności od renomowanego banku
2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 15/2008 2008-12-31 Zakup pakietu wierzytelności od operatora telekomunikacyjnego
EBI 14/2008 2008-12-30 Zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki
EBI 13/2008 2008-12-22 Podpisanie listu intencyjnego na zakup pakietu wierzytelności
EBI 12/2008 2008-11-20 Podpisanie umów o przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW
EBI 11/2008 2008-11-20 Podniesienie prognozy zysku netto za 2008 r.
EBI 10/2008 2008-10-01 Kolejny zakup wierzytelności od banku detalicznego
EBI 9/2008 2008-07-31 Zakup wierzytelności od banku detalicznego
EBI 8/2008 2008-07-07 Wygrany przetarg na zakup pakietu wierzytelności
EBI 7/2008 2008-06-27 Zakup wierzytelności od operatora telefonicznego
EBI 6/2008 2008-04-30 Debiut Fast Finance na NewConnect 6 maja
EBI 5/2008 2008-03-12 Udział w IPO Day
EBI 4/2008 2008-03-11 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
EBI 3/2008 2008-03-10 Podpisanie umowy przelewu wierzytelności z bankiem detalicznym
EBI 2/2008 2008-02-29 Zakończenie Oferty Prywatnej akcji serii C
EBI 1/2008 2008-02-19 Zakończenie procesu przekształcenia w spółkę akcyjną

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.