Raporty okresowe

2017
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
QS1 2017 2017-05-17 Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2017
2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RS 2016 2017-04-28 Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok
R 2016 2017-04-28 Raport Roczny za 2016 rok
QS3 2016 2016-11-08 Skonsolidowany Raport Kwartalny Q3 2016
PS 2016 2016-08-10 Skonsolidowany Raport Półroczny 2016
QS1 2016 2016-05-12 Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2016
2015
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
R 2015 2016-03-18 Raport Roczny za 2015 rok
Q3 2015 2015-11-10 Raport Kwartalny Q3 2015
1H 2015 2015-08-18 Raport Półroczny 1H 2015
Q1 2015 2015-05-07 Raport Kwartalny Q1 2015
2014
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
R 2014 2015-04-23 Raport Roczny za 2014 rok
Q4 2014 2015-02-12 Raport Kwartalny Q4 2014
Q3 2014 2014-12-30 Raport kwartalny Q3 2014
1H 2014 2014-08-18 Raport Półroczny 1H 2014
Q1 2014 2014-05-08 Raport kwartalny Q1 2014
2013
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
R 2013 2014-03-10 Raport Roczny za 2013 rok
Q3 2013 2013-11-07 Raport kwartalny Q3 2013
1H 2013 2013-08-27 Raport Półroczny 1H 2013
Q1 2013 2013-05-09 Raport kwartalny Q1 2013
2012
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
R 2012 2013-04-22 Raport Roczny za 2012 rok
Q4 2012 - KOREKTA 2013-02-26 Raport kwartalny Q4 2012 - KOREKTA
Q4 2012 2013-02-21 Raport kwartalny Q4 2012
Q3 2012 2012-11-06 Raport Kwartalny Q3 2012
H1 2012 2012-08-21 Raport Półroczny H1 2012
Q1 2012 2012-05-10 Raport Kwartalny Q1 2012
2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
R 2011 2012-04-26 Raport roczny za 2011 rok
Q4 2011 2012-02-21 Raport Kwartalny Q4 2011
Q3 2011 2011-11-09 Raport Kwartalny Q3 2011
H1 2011 2011-08-31 Raport Półroczny H1 2011
Q1 2011 2011-05-16 Raport Kwartalny Q1 2011
2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
R 2010 2011-04-30 Raport Roczny 2010
Q4 2010 KOREKTA 2011-04-29 Raport Kwartalny Q4 2010 - KOREKTA
Q3 2010 KOREKTA 2011-04-29 Raport Q3 2010 - KOREKTA
Q4 2010 2011-03-01 Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za 4Q 2010 r. (QSr)
3Q 2010 2010-11-15 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3Q 2010 (QSr)
1H 2010 2010-08-31 Raport półroczny za 1H 2010 (SA-P)
Q1 2010 2010-05-17 Raport Kwartalny za I Q 2010 ( SA-Q 1/2010)
2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
R 2009 Korekta 2010-07-05 Skorygowany Raport Roczny 2009 (SA-R)
R 2009 2010-05-05 Raport Roczny 2009 (SA-R)
Q4 2009 2010-02-15 Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku
EBI 15/2009 2009-11-12 Raport kwartalny za III Q 2009
EBI 9/2009 2009-07-31 Dane finansowe spółki za I półrocze 2009r.
EBI 6/2009 2009-05-05 Wybrane dane finansowe za I kwartał 2009 r.

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.