Raport bieżący

2008
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 4/2008 2008-03-11 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

W związku ze strategicznym Partnerstwem naszego głównego Partnera i Doradcy - firmy Blue Tax Group SA z Inwest Consulting SA, która jest Autoryzowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, w dniu 11 marca 2008 r. podpisaliśmy umowę z Inwest Consulting SA o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Liczymy, że po sukcesie przeprowadzonej wcześniej Oferty Prywatnej akcji serii C Inwest Consulting SA pomoże nam skutecznie i szybko zadebiutować na NewConnect, już w kwietniu 2008 r.

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.