• Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

  • Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

  • Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

Wspólnie wypracujmy rozwiązanie, które pomoże Państwu wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań.

Aktywnie uczestniczymy w obrocie pakietami wierzytelności.

Komunikaty prasowe

Wzrost przychodów i redukcja zadłużenia w FAST FINANCE

12.11.2015

Trzeci kwartał 2015 roku spółka FAST FINANCE zakończyła z 23% wzrostem zysku operacyjnego, zwiększonymi o 13% przychodami ze sprzedaży oraz dalszą redukcją zadłużenia. Osiągnięte wyniki zapewniają spółce stabilne podstawy do planowania działalności operacyjnej w 2016 roku.

Jak budować relacje z wierzycielem?

28.10.2015

W Polsce coraz więcej instytucji finansowych i przedsiębiorstw, w tym głównie banków oraz telekomów, sprzedaje portfele wierzytelności firmom windykacyjnym.

Oszustwa w branży

16.10.2015

Rynek windykacji w Polsce rośnie. Coraz więcej instytucji finansowych oraz telekomunikacyjnych zleca proces odzyskiwania należności wyspecjalizowanym podmiotom. Niestety tę okoliczność wykorzystują oszuści, którzy podając się za firmę windykacyjną próbują wymuszać spłatę długu na swój rachunek, niszcząc wizerunek całej branży.

Stabilny wynik FAST FINANCE w I półroczu 2015 r.

21.08.2015

FAST FINANCE, w I półroczu 2015 r. wypracowała zysk netto w wysokości 4,3 mln zł przy przychodach na poziomie 14 mln zł. Spółka konsekwentnie zmniejsza wskaźniki zadłużenia - na koniec czerwca dług netto stanowił 0,9x kapitału własnego.