Fast Finance S.A.

Aktualności

Fast Finance to firma obecna na rynku od 2004 roku. Działając w oparciu o zasady dobrych praktyk i normy etyczne Spółka w ciągu dziewięciu lat swojej działalności zyskała renomę i ugruntowaną pozycję na rynku. Historia wyróżnia Spółkę w aspekcie dynamiki rozwoju na tle konkurencji.

Od lutego 2008 Fast Finance Sp. z o. o. to spółka przekształcona w Fast Finance S.A. 6 maja 2008 roku spółka debiutowała na New Connect, a 30 marca 2010 nastąpiło przeniesienie notowań spółki na rynek regulowany GPW.

Spółką zarządzają panowie Jacek Daroszewski – Prezes Zarządu oraz Jacek Krzemiński – Wiceprezes. Obaj Prezesi posiadają ponadprzeciętne doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów w branży usług finansowych, co daje wysoką rękojmię jakości zarządzania i realizacji planów spółki.


Prospekt Emisyjny Fast Finance
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Fast Finance

 

 

 

 

 

Wybór audytora

17-12-2014

Kancelarii Biegłych Rewidentów „Aktywa” Sp. z o.o., decyzją Rady Nadzorczej spółki została wybrana jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego FAST FINANCE za rok 2014. Wyboru audytora dokonano na podstawie analizy złożonych ofert.

więcej >
© Fast Finance S.A.
Projekt i realizacja: BlackD