• Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

  • Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

  • Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

Wspólnie wypracujmy rozwiązanie, które pomoże Państwu wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań.

Aktywnie uczestniczymy w obrocie pakietami wierzytelności.

Komunikaty prasowe

Akcje FAST FINANCE wracają do notowań ciągłych

29.12.2014

2 stycznia 2015 r. akcje FAST FINANCE S.A. wrócą do systemu notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wybór audytora

17.12.2014

Kancelarii Biegłych Rewidentów „Aktywa” Sp. z o.o., decyzją Rady Nadzorczej spółki została wybrana jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego FAST FINANCE za rok 2014. Wyboru audytora dokonano na podstawie analizy złożonych ofert.

Scalenie akcji FAST FINANCE

10.12.2014

FAST FINANCE zakończyło proces scalania akcji w stosunku 4:1. Wznowienie obrotu akcjami w systemie notowań jednolitych nastąpiło 9 grudnia 2014 r. Celem scalenia akcji było przywrócenie notowań akcji FAST FINANCE w systemie notowań ciągłych.

FAST FINANCE z kolejnym portfelem wierzytelności

02.12.2014

FAST FINANCE sfinalizowało 1 grudnia 2014 r. zakup portfela wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej w wysokości 2,5 mln zł. Portfel został zakupiony w drodze przetargu organizowanego przez bank.