• Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

  • Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

  • Wierzytelności z ludzką twarzą

    dzięki FAST FINANCE

Wspólnie wypracujmy rozwiązanie, które pomoże Państwu wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań.

Aktywnie uczestniczymy w obrocie pakietami wierzytelności.

Komunikaty prasowe

Stabilny wynik FAST FINANCE w I półroczu 2015 r.

21.08.2015

FAST FINANCE, w I półroczu 2015 r. wypracowała zysk netto w wysokości 4,3 mln zł przy przychodach na poziomie 14 mln zł. Spółka konsekwentnie zmniejsza wskaźniki zadłużenia - na koniec czerwca dług netto stanowił 0,9x kapitału własnego.

Oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej w związku ze spadkiem kursu akcji (RB 24/2015)

24.07.2015

W związku ze spadkami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kursu akcji spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wspólnie oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy nie zaszły żadne okoliczności, które można by uznać za materialny i obiektywny powód spadku wartości akcji.

Nie oszczędzamy, a pożyczamy

26.06.2015

Choć mamy coraz większą świadomość konieczności zabezpieczenia przyszłości, większość Polaków nie tylko nie oszczędza, ale żyje na kredyt.

FAST FINACE na Konferencji Wallstreet 2015

25.05.2015

Miło nam poinformować, że Spółka FAST FINANCE partneruje 19. Konferencji Wallstreet, która odbędzie się w dniach 29 – 31 maja 2015 r. w Karpaczu.