Fast Finance S.A.

Aktualności

Fast Finance to firma obecna na rynku od 2004 roku. Działając w oparciu o zasady dobrych praktyk i normy etyczne Spółka w ciągu dziewięciu lat swojej działalności zyskała renomę i ugruntowaną pozycję na rynku. Historia wyróżnia Spółkę w aspekcie dynamiki rozwoju na tle konkurencji.

Od lutego 2008 Fast Finance Sp. z o. o. to spółka przekształcona w Fast Finance S.A. 6 maja 2008 roku spółka debiutowała na New Connect, a 30 marca 2010 nastąpiło przeniesienie notowań spółki na rynek regulowany GPW.

Spółką zarządzają panowie Jacek Daroszewski – Prezes Zarządu oraz Jacek Krzemiński – Wiceprezes. Obaj Prezesi posiadają ponadprzeciętne doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów w branży usług finansowych, co daje wysoką rękojmię jakości zarządzania i realizacji planów spółki.


Prospekt Emisyjny Fast Finance
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Fast Finance

 

 

 

 

 

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (RB 19/2014)

01-08-2014

Zarząd spółki Fast Finance S.A.  z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP S.A.) aneks do znaczącej umowy dotyczącej zakupu pakietu wierzytelności.

więcej >
© Fast Finance S.A.
Projekt i realizacja: BlackD