Raport bieżący

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2011 2011-01-31 Informacja o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

Treść raportu

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 31 stycznia 2011 r. od Członka Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Fast Finance S.A dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Rady Nadzorczej dokonał następujących transakcji:

 

08.09.2010 kupno

 

2147sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.84 zł za akcję

4063 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.84 zł za akcję

 

 

20.09.2010 sprzedaż

2646 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1 zł za akcję

2564 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1 zł za akcję

 

 

Osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej:

 

29.03.2010 sprzedaż

440 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

9560 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

278 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

1600 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie1.15 zł za akcję

622 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

2020 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.16 zł za akcję

2980 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.16 zł za akcję

155 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.16 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.16 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.16 zł za akcję

345 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.16 zł za akcję

878 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

4000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

1100 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

1200 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

2822 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

5178 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

285 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

2537 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.15 zł za akcję

 


09.04.2010 kupno

7400 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.85 zł za akcję

2600 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.85 zł za akcję

 


12.04.2010 sprzedaż

2000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

2600 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

5400 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

162 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

200 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

138 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

 


13.04. 2010 sprzedaż

6200 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.80 zł za akcję

12680 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.80 zł za akcję

1120 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.80 zł za akcję

2834 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

5000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

750 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

800 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

3332 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

1492 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

2700 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

300 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

2792 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

1200 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

1135 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

65 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

7035 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

2000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

565 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

1940 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

4000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

100 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

675 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

2150 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

2175 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

6325 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

675 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

2205 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

795 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.81 zł za akcję

160 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.82 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.76 zł za akcję

2000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.76 zł za akcję

2000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.75 zł za akcję

6000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.75 zł za akcję

5232 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.75 zł za akcję

934 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

1334 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

1500 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

5000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

4946 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

54 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

51 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.78 zł za akcję

4949 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

636 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

4364 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

1339 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.78 zł za akcję

1636 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

2025 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.77 zł za akcję

5000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.78 zł za akcję

1456 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.78 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.78 zł za akcję

2544 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.78 zł za akcję

 

23.07. 2010 sprzedaż

2500 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

511 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

1065 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

1152 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

386 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

1000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

1952 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

2652 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

1782 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1.07 zł za akcję

 


08.09.2010 kupno

2000 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.84 zł za akcję

2840 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.84 zł za akcję

174 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.84 zł za akcję

1276 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 0.84 zł za akcję

 


20.09.2010 sprzedaż

6290 sztuk akcji Fast Finance S.A. po cenie 1 zł za akcję

 


Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.