Raport bieżący

2018
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 72/2018 2018-12-13 Otrzymanie postanowienia z sądu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 grudnia 2018 roku na podstawie którego sąd postanowił:
I. przejąć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygania pod sygnaturą VIII GU 556/18 wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta złożony do sądu przez Nobili Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wniosek restrukturyzacyjny złożony przez Emitenta,
II. zabezpieczyć majątek Emitenta poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kamila Hajduka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 142),
III. zabezpieczyć majątek Emitenta poprzez zawieszenie następujących postępowań egzekucyjnych:
1) postępowania egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Szymona Herdę, sygn. akt KM 1013/18, KM 2977/18 na wniosek 3M&S GPM spółka z o.o. sp.k.,
2) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Macieja Jankowskiego, sygn. akt KM 296/18 na wniosek Marcina Pomirskiego,
3) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Macieja Jankowskiego, sygn. akt KM 504/18 na wniosek Mariusza Wójtowicza,
4) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Macieja Jankowskiego, sygn. akt KM 679/18 na wniosek Młodzieżowej SM w Suwałkach,
5) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Macieja Jankowskiego, sygn. akt KM 705/18 na wniosek Bogdana Orlika,
6) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasza Twaróg, sygn. akt KM 3283/18 na wniosek Klaudii Maźnio,
7) postępowania egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mateusza Schulza, sygn. akt KM 2913/18 i KM 3275/18 na wniosek Domu Maklerskiego BDM S.A. w Bielsku Białej,
8) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Jacka Mateckiego, sygn. akt KM 1455/18 na wniosek Małgorzaty Sawickiej,
9) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Południe Beniamina Kiera, sygn. akt KM 1124/18 na wniosek Emilii Mystkowskiej,
10) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Marcina Burakowskiego, sygn. akt KM 1342/18 na wniosek Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasza Szymandera,
11) postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasza Kochańskiego, sygn. akt KM 106/18 na wniosek Mariusza Czernika,
IV. dalej idący wniosek Emitenta o udzielenie zabezpieczenia oddalić.

Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie podkreślić, że o fakcie złożenia wniosku o upadłość przez spółkę Nobili Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powziął informację z treści powyższego postanowienia.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.