Walne zgromadzenie

 

 

Data Informacje

29.06.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 29.06.2017 (RB-18/2017)

Pliki:

2017-06-29 WZA Ogłoszenie
2017-06-29 FF SA WZA Projekty uchwał

2017-06-29 FF SA WZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce

2017-06-29 FF SA WZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2016-06-29 FF WZA Wzór pełnomocnictwa

 Raport roczny za 2016 rok (R 2016)

  Sprawozdanie RN 2016

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 20/2017)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 22/2017)

 

30.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2016 (RB-13/2016)

Pliki:

2016-06-30 WZA Ogłoszenie
2016-06-30 FF WZA Projekty uchwał

2016-06-30 FF WZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Fast Finance SA

2016-06-30 FF WZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2016-06-30 FF WZA Wzór pełnomocnictwa

 Raport roczny za 2015 rok (R 2015)

  Sprawozdanie RN 2015

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 18/2016)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 20/2016)

 

05.08.2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 05.08.2015 (RB-W 21/2015)

Pliki:

2015-08-05 WZA Ogłoszenie
2015-08-05 FF NWZA Projekty uchwał

2015-08-05 FF NWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Fast Finance SA

2015-08-05 FF NWZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2015-08-05 FF NWZA Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych na NWZA (RB-W 26/2015)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA (RB 27/2015)

25.06.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 25.06.2015 (RB-W 13/2015)

Pliki:
2015-06-25 WZA Ogłoszenie
2015-06-25 WZA Projekty uchwal FF
2015-06-25 Informacja o ogólnej liczbie akcji w społce Fast Finance S.A.
2015-06-25 WZA Formularz do wykonywania głosu przez penomocnika FF
2015-06-25_WZA_Wzor_pelnomocnictwa_FF.pdf
Raport roczny za 2014 rok (R 2014)
Sprawozdanie RN 2014

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 16/2015)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 18/2015)

12.11.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 12.11.2014 (RB-W 22/2014 K)
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 12.11.2014 (RB-W 22/2014)

Pliki:

2014-11-12 FF NWZ - Ogłoszenie
2014-11-12 FF NWZ - Projekty uchwał
2014-11-12 FF NWZ - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Fast Finance SA
2014-11-12 FF NWZ - Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
2014-11-12 FF NWZ - Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB-W 23/2014)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 24/2014)

09.06.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 09.06.2014 (RB-W 12/2014)

Pliki:

2014-05-14 FF WZA - Ogłoszenie
2014-05-14 FF WZA - Projekty uchwał
2014-05-14 FF WZA - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce
2014-05-14 FF WZA - Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
Raport roczny za 2013 rok (R 2013)
Sprawozdanie RN 2013

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB-W 14/2014)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 15/2014)

 18.06.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 18.06.2013 (RB-W 14/2013)
 Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB-W 15/2013)
 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 16/2013)

 20.06.2012

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 20.06.2012 (RB-W 7/2012)
Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 9/2012)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 10/2011)

 30.06.2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 30.06.2011 (RB-W 10/2011)
Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 12/2011)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głoach na ZWZA (RB 13/2011)

 27.10.2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NZWZA na 27.10.2010 (RB 15/2010)
Treść uchwał podjętych na NWZA (RB 17/2010)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA (RB 18/2010)

 01.06.2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 31.05.2010 (RB 6/2010)
Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 8/2010)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 9/2010)

 27.05.2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 27.05.2010 (EBI 5/2009)
Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 8/2009)

 

Komunikaty prasowe

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

.