Transakcje członków władz

Data transakcji Osoba mająca dostęp
do informacji poufnych
Rodzaj transakcji Kurs akcji Liczba sztuk Raport
2012-11-26 Brak danych Kupno 0,38 zł 1000 RB 8/2013
2011-07-27 Jacek Daroszewski Kupno 0,60 zł 4408 RB 17/2011
2011-07-27 Jacek Daroszewski Kupno 0,61 zł 600 RB 17/2011
2011-07-25 Jacek Daroszewski Kupno 0,60 zł 4325 RB 16/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Kupno 0,57 zł 9000 RB 15/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Kupno 0,60 zł 2500 RB 15/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Kupno 0,60 zł 7200 RB 15/2011
2011-07-20 Jacek Daroszewski Kupno 0,58 zł 4200 RB 14/2011
2010-09-06 brak danych Kupno 0,83 zł 12000 RB 2/2011
2010-09-20 brak danych Sprzedaż 1,00 zł 6290 RB 3/2011
2010-09-20 brak danych Sprzedaż 1,00 zł 6210 RB 3/2011
2010-09-08 brak danych Kupno 0,84 zł 6290 RB 3/2011
2010-09-08 brak danych Kupno 0,84 zł 6210 RB 3/2011
2010-07-23 brak danych Sprzedaż 1,07 zł 15000 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,78 zł 11390 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,77 zł 27378 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,75 zł 13232 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,76 zł 3000 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,82 zł 18200 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,81 zł 35000 RB 3/2011
2010-04-13 brak danych Sprzedaż 0,80 zł 20000 RB 3/2011
2010-04-12 brak danych Sprzedaż 0,81 zł 1500 RB 3/2011
2010-04-12 brak danych Sprzedaż 0,82 zł 10000 RB 3/2011
2010-04-09 brak danych Kupno 0,85 zł 10000 RB 3/2011
2010-03-29 brak danych Sprzedaż 1,16 zł 7500 RB 3/2011
2010-03-29 brak danych Sprzedaż 1,15 zł 32500 RB 3/2011

2010-05-18

brak danych Sprzedaż 0,70 zł 3044863 RB 7/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,75 zł 13232 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,76 zł 3000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,77 zł 27378 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,78 zł 11390 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,80 zł 20000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,81 zł 35000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sprzedaż 0,82 zł 19200 RB 3/2010
2010-04-12 Roman Mielnik Sprzedaż 0,82 zł 10000 RB 3/2010
2010-04-12 Roman Mielnik Sprzedaż 0,81 zł 1500 RB 3/2010
2010-04-09 Roman Mielnik Kupno 0,85 zł 10000 RB 3/2010
2010-03-29 Roman Mielnik Sprzedaż 1,16 zł 7500 RB 2/2010
2010-03-29 Roman Mielnik Sprzedaż 1,15 zł 32500 RB 2/2010
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,42 zł 14000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,41 zł 60000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,39 zł 10000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,38 zł 100000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Kupno 0,37 zł 200000 RB ASO 7/2009
2009-06-25 brak danych Kupno 0,31 zł 7500 RB ASO 6/2009
2009-06-25 brak danych Kupno 0,30 zł 22000 RB ASO 6/2009
2009-06-24 brak danych Kupno 0,31 zł 47509 RB ASO 6/2009
2009-06-23 brak danych Kupno 0,31 zł 400 RB ASO 6/2009
2009-06-22 brak danych Kupno 0,31 zł 100 RB ASO 6/2009
2009-06-18 brak danych Kupno 0,33 zł 11900 RB ASO 6/2009
2009-06-15 brak danych Kupno 0,31 zł 6550 RB ASO 6/2009
2009-06-05 brak danych Kupno 0,33 zł 20000 RB ASO 6/2009
 2009-04-24 brak danych Kupno 0,39 zł 200000 RB ASO 3/2009
 2009-04-09 brak danych Kupno 0,36 zł  12000  RB ASO 2/2009
 2009-03-19 brak danych Kupno 0,31 zł  5440  RB ASO 2/2009
 2009-03-12 brak danych Kupno 0,35 zł  9000  RB ASO 2/2009
 2009-03-11 brak danych Kupno 0,35 zł  9100  RB ASO 2/2009
 2009-03-11 brak danych Kupno 0,36 zł  8400  RB ASO 2/2009
 2009-03-10 brak danych Kupno 0,36 zł  8400  RB ASO 2/2009
 2009-03-06 brak danych Kupno 0,36 zł  11100  RB ASO 2/2009
 2009-03-06 brak danych Kupno 0,35 zł  8900  RB ASO 2/2009
 2009-03-03 brak danych Kupno 0,29 zł  4940  RB ASO 1/2009
2009-03-03 brak danych Kupno

0,31 zł

40000 RB ASO 1/2009
 2009-02-26 brak danych Kupno 0,30 zł 20000  RB ASO 1/2009
 2009-02-26 brak danych Kupno 0,31 zł 10000 RB ASO 1/2009
 2009-02-25 brak danych Kupno 0,31 zł  24550  RB ASO 1/2009

 

 Pobierz plik Transakcje członków władz

       Sprawdź aktualny Akcjonariat

 

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.