Raport bieżący

2019
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 37/2019 2019-09-10 Złożenie odpowiedzi na pozew wniesiony przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku, informuje, że w dniu 10 września 2019 roku złożył do sądu odpowiedź na pozew sporządzony przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu Spółki Pana Jacka Krzemińskiego. W ramach sporządzonej odpowiedzi na pozew Emitent oświadcza, że nie zgadza się ze stanowiskiem strony powodowej i kwestionuje zasadność wszystkich żądań wnoszonych w pozwie oraz wnosi o oddalenie powództwa w całości.

 

O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. sporu, jak również o podjęciu jakichkolwiek istotnych decyzji Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.