Serie obligacji

Akcje (oznaczenie "FFI") Wartość nomi-
nalna
Kod obligacji Rynek
notowań
Liczba obligacji Oprocentowanie Kwota emisji Data emisji Termin
wykupu
Seria A  1 000  nie dotyczy  nie dotyczy  10 000  nie dotyczy  10 000 000  2010-03-12  obligacje
wykupione
Seria B  1 000  nie dotyczy  nie dotyczy  8 730  nie dotyczy  8 730 000  2010-07-05  obligacje
wykupione
Seria C  1 000  nie dotyczy  nie dotyczy  11 270  nie dotyczy  11 270 000  2011-01-11  obligacje
wykupione
Seria D  1 000  FFI0315  Catalyst,
Bond Spot
 30 000  WIBOR 6M
+ 7,5 p.p
 30 000 000  2012-03-23

obligacje
wykupione

Seria E  1 000  FFI0116  Catalyst,
Bond Spot
 10 850  WIBOR 6M
+ 7,0 p.p.
 10 850 000  2013-01-10 obligacje
wykupione
Seria F  1 000  FFI0916  Catalyst  3 870  WIBOR 6M
+ 7,0 p.p.
 3 870 000  2013-09-30 obligacje
wykupione
Seria G  1 000  FFI1116  Catalyst  8 600  WIBOR 6M
+ 7,0 p.p.
 8 600 000  2013-11-18 obligacje
wykupione
Seria H  1 000  nie dotyczy  emisja
prywatna
 3 300  WIBOR 6M
+ 7,0 p.p.
 3 300 000  2014-05-16 obligacje
wykupione
Seria I  1 000  nie dotyczy  emisja
prywatna
 333  WIBOR 6M
+ 7,0 p.p.
 333 000  2014-07-25 obligacje
wykupione
Seria J  1 000 nie dotyczy  emisja
prywatna
24 848 WIBOR 6M
+ 7,5 p.p.
24 848 000  2015-03-23  obligacje
wykupione
Seria K  1 000 nie dotyczy emisja
prywatna
1 720 10,0 p.p. 1 720 000 2015-04-29 obligacje
wykupione
Seria L  10 000 nie dotyczy emisja
prywatna
626 10,0 p.p. 6 260 000 2015-11-06 2018-11-06
Seria M  1 000 FFI0121 Catalyst 9 319  10,5 p.p. 9 319 000 2016-01-14 2021-01-15
Seria N 1 000 nie dotyczy emisja
prywatna
2 000 zero kuponowe 2 000 000 2016-06-06 obligacje
wykupione
Seria O 1 000 nie dotyczy emisja
prywatna
2 125 zero kuponowe 2 125 000 2016-07-01 obligacje
wykupione
Seria P 1 000 nie dotyczy emisja
prywatna
11 377 10,0 p.p. 11 377 000 2017-01-16 2020-01-17
Seria R 1 000 nie dotyczy emisja
prywatna
2 270

Stopa lombardowa

NBP (*4)

2 270 000 2017-02-06 2019-02-06
Suma           146872000
 
   

 

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.