Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2010 2010-04-14 Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2010 r. od Członka Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., Pana Romana Mielnika, sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Fast Finance S.A dokonanych przez żonę Pana Romana Mielnika, Członka Rady Nadzorczej.Z przekazanej informacji wynika, że Pani Mielnik:

9 kwietnia 2010r. dokonała zakupu 10.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,85 zł za akcję,

 

12 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży:

1.500 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,81 zł za akcję

10.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,82 zł za akcję

 

13 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży:

13.232 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,75 zł za akcję

3.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,76 za za akcję

27.378 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,77 za akcję

11.390 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,78 za akcję

20.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,80 za akcję

35.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,81 za akcję

19.200 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,82 za akcję

 

 

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.