Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2010 2010-04-14 Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2010 r. od Członka Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., Pana Romana Mielnika, sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Fast Finance S.A dokonanych przez żonę Pana Romana Mielnika, Członka Rady Nadzorczej.Z przekazanej informacji wynika, że Pani Mielnik:

9 kwietnia 2010r. dokonała zakupu 10.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,85 zł za akcję,

 

12 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży:

1.500 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,81 zł za akcję

10.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,82 zł za akcję

 

13 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży:

13.232 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,75 zł za akcję

3.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,76 za za akcję

27.378 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,77 za akcję

11.390 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,78 za akcję

20.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,80 za akcję

35.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,81 za akcję

19.200 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,82 za akcję

 

 

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.