Walne zgromadzenie

 

 

Data Informacje

12.09.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 12.09.2023 (RB-W 17/2023)

Pliki:

FF SA ZWZA Ogłoszenie o zwołaniu WZA
FF SA ZWZA Projekty uchwał

FF SA ZWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce

FF SA ZWZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

FF SA ZWZA Wzór pełnomocnictwa

 Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

 Sprawozdanie RN z oceny

 Sprawozdanie RN z działalności

 Raport z wynagrodzeń

 

Raport Roczny 2022 (R 2022 )

Skonsolidowany Raport Roczny  (RS 2022)

 

Treść uchwał podjętych przez ZWZA (RB-W 18/2023)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 września 2023 r. (RB 19/2023)

  

30.06.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 30.06.2022  (RB 8/2022)

Pliki:

2022-06-30 FF SA WZA Ogłoszenie o zwołaniu WZA
2022-06-30 FF SA WZA Projekty uchwał

2022-06-30 FF SA WZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w społce

2022-06-30 FF SA WZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2022-06-30  FF SA WZA Wzór pełnomocnictwa 


Raport roczny za 2021 rok (R 2021)

Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok (RS 2021)

 

FF SA List do akcjonariuszy

01_FF_RN_Oswiadczenie_wybor_firmy_audytorskiej

02_FF_RN_Oswiadczenie_Komitet_Audytu

03_FF_RN_Sprawozdanie_ocena_sprawozdan_finansowych

04_FF_RN_Sprawozdanie_Wynagrodzenia_2021

04_1_FF_Raport_Wynagrodzenia_Fast_Finance_S.A

04_2_RN_Sprawozdanie_ocena_sprawozdan_finansowych

05_FF_RN_oswiadczenie_zastrzezenia_bieglego_rewidenta

06_FF_RN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady

07_FF_Zarzad_wybor_firmy_audytorskiej

08_FF_Zarzad_oswiadczenie_zastrzezenia_bieglego_rewidenta

09_FF_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2021

10_FF_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe

11_FF_Zarzad_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_spolki

 

Treść uchwał podjętych przez ZWZA (RB 10/2022)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. (RB 11/2022)

 

30.06.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 30.06.2021 (RB 12/2021)

Pliki:

FF SA ZWZA Ogłoszenie o zwołaniu WZA
FF SA ZWZA Projekty uchwał

FF SA ZWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce

FF SA ZWZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

FF SA ZWZA Wzór pełnomocnictwa

 Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

 Sprawozdanie RN z oceny

 Sprawozdanie RN z działalności

Raport Roczny 2020 (R 2020)

Skonsolidowany Raport Roczny  (RS 2020)

 

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (RB 13/2021)

Pliki:

FF SA ZWZA Ogłoszenie o zwołaniu WZA (zmiana 09.06.2021)

FF SA ZWZA Projekty uchwał (zmiana 09.06.2021)

FF SA ZWZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika (zmiana 09.06.2021)

 

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (RB 14/2021)

Pliki:

FF SA ZWZA Ogłoszenie o zwołaniu WZA (zmiana 10.06.2021)

FF SA ZWZA Projekty uchwał (zmiana 10.06.2021)

FF SA ZWZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika (zmiana 10.06.2021)

 

Treść uchwał podjętych przez ZWZA (RB 16/2021)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. (RB 18/2021)

 

30.09.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.09.2020  (RB 66/2020)

Pliki:

2020-09-30 FF SA WZA Ogloszenie o zwolaniu WZA
2020-09-30 FF SA WZA Projekty uchwal

2020-09-30 FF SA WZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spolce

2020-09-30 FF SA WZA Formularz do wykonywania glosu przez pelnomocnika

2020-09-30  FF SA WZA Wzor pelnomocnictwa 

2020-09-30  FF SA WZA Polityka wynagrodzeń

Raport roczny za 2018 rok (R 2018)

Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok (RS 2018)

Sprawozdanie RN 2018

Raport roczny za 2019 rok (R 2019)

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok (RS 2019)

Sprawozdanie RN 2019

Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza (RB 67/2020)

FF SA ZWZA Ogłoszenie (zmiana 2020-09-11)

FF SA ZWZA Projekty uchwał (zmiana 2020-09-11)

 Treść uchwał podjętych przez ZWZA (RB 71/2020)

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r. (RB 73/2020

 

02.03.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 02.03.2020 (RB 8/2020)

Pliki:

FF SA NWZA Ogloszenie o zwolaniu NWZ
FF SA NWZA Projekty uchwał

FF SA NWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce

FF SA NWZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

FF SA NWZA Wzór pełnomocnictwa

 

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (RB 9/2020)

Pliki:

FF SA NWZA Projekty uchwał (zmiana 2020-02-10)

 

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (RB 10/2020)

Pliki:

FF SA NWZA Projekty uchwał (zmiana 2020-02-10)

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A. (RB 22/2020)

 

23.05.2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na  23.05.2019 (RB-14/2019)

Pliki:

2019-05-23 FF SA NWZA Ogloszenie o zwolaniu NWZ
2019-05-23 FF SA WZA Projekty uchwal

2019-05-23 FF SA WZA Informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce

2019-05-23 FF SA WZA Formularz do wykonywania glosu przez pelnomocnika

2019-05-23 FF SA WZA Wzor pelnomocnictwa


Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (RB 16/2019)

Pliki:

2019-05-23 (zmiana 2019-05-06) FF SA NWZA Ogloszenie o zwolaniu NWZ

2019-05-23 (zmiana 2019-05-06) FF SA WZA Projekty uchwal

2019-05-23 (zmiana 2019-05-06) FF SA WZA Formularz do wykonywania glosu przez pelnomocnika

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A. (RB 22/2019)

 

27.09.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 27.09.2018 (RB 28/2018)

Pliki:

2018-09-27 FF SA NWZA Ogloszenie o zwolaniu NWZ
2018-09-27 FF SA NWZA Projekty uchwał

2018-09-27 26 FF SA NWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce

2018-09-27 FF SA NWZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2018-09-27 FF SA NWZA Wzór pełnomocnictwa
Treść uchwał podjętych przez NWZA (RB 34/2018)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (RB 38/2018)

  

27.08.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na  27.08.2018 (RB-23/2018)

Pliki:

2018-08-27 FF SA NWZA Ogloszenie
2018-08-27 FF SA NWZA Projekty uchwal

2018-08-27 FF SA NWZA Informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce

2018-08-27 FF SA NWZA Formularz do wykonywania glosu przez pelnomocnika

2018-08-27 FF SA NWZA Wzor pelnomocnictwa

Treść uchwał podjętych przez NWZA (RB 24/2018)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (RB 26/2018)

 

26.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 26.06.2018 (RB 6/2018)

Pliki:

2018-06-26 FF SA WZA Ogłoszenie
2018-06-26 FF SA WZA Projekty uchwał

2018-06-26 FF SA WZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce

2018-06-26 FF SA WZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2018-06-26 FF SA WZA Wzór pełnomocnictwa

 Raport roczny za 2017 rok (R 2017)

  Sprawozdanie RN 2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZA (RB 7/2018)

 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (RB 9/2018)

 

29.06.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 29.06.2017 (RB-18/2017)

Pliki:

2017-06-29 WZA Ogłoszenie
2017-06-29 FF SA WZA Projekty uchwał

2017-06-29 FF SA WZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce

2017-06-29 FF SA WZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2016-06-29 FF WZA Wzór pełnomocnictwa

 Raport roczny za 2016 rok (R 2016)

  Sprawozdanie RN 2016

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 20/2017)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 22/2017)

 

30.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 30.06.2016 (RB-13/2016)

Pliki:

2016-06-30 WZA Ogłoszenie
2016-06-30 FF WZA Projekty uchwał

2016-06-30 FF WZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Fast Finance SA

2016-06-30 FF WZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2016-06-30 FF WZA Wzór pełnomocnictwa

 Raport roczny za 2015 rok (R 2015)

  Sprawozdanie RN 2015

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 18/2016)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 20/2016)

 

05.08.2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 05.08.2015 (RB-W 21/2015)

Pliki:

2015-08-05 WZA Ogłoszenie
2015-08-05 FF NWZA Projekty uchwał

2015-08-05 FF NWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Fast Finance SA

2015-08-05 FF NWZA Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

2015-08-05 FF NWZA Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych na NWZA (RB-W 26/2015)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA (RB 27/2015)

25.06.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 25.06.2015 (RB-W 13/2015)

Pliki:
2015-06-25 WZA Ogłoszenie
2015-06-25 WZA Projekty uchwal FF
2015-06-25 Informacja o ogólnej liczbie akcji w społce Fast Finance S.A.
2015-06-25 WZA Formularz do wykonywania głosu przez penomocnika FF
2015-06-25_WZA_Wzor_pelnomocnictwa_FF.pdf
Raport roczny za 2014 rok (R 2014)
Sprawozdanie RN 2014

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 16/2015)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 18/2015)

12.11.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 12.11.2014 (RB-W 22/2014 K)
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 12.11.2014 (RB-W 22/2014)

Pliki:

2014-11-12 FF NWZ - Ogłoszenie
2014-11-12 FF NWZ - Projekty uchwał
2014-11-12 FF NWZ - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Fast Finance SA
2014-11-12 FF NWZ - Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
2014-11-12 FF NWZ - Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB-W 23/2014)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 24/2014)

09.06.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 09.06.2014 (RB-W 12/2014)

Pliki:

2014-05-14 FF WZA - Ogłoszenie
2014-05-14 FF WZA - Projekty uchwał
2014-05-14 FF WZA - Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce
2014-05-14 FF WZA - Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
Raport roczny za 2013 rok (R 2013)
Sprawozdanie RN 2013

Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB-W 14/2014)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 15/2014)

 18.06.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 18.06.2013 (RB-W 14/2013)
 Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB-W 15/2013)
 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 16/2013)

 20.06.2012

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 20.06.2012 (RB-W 7/2012)
Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 9/2012)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 10/2011)

 30.06.2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 30.06.2011 (RB-W 10/2011)
Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 12/2011)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głoach na ZWZA (RB 13/2011)

 27.10.2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu NZWZA na 27.10.2010 (RB 15/2010)
Treść uchwał podjętych na NWZA (RB 17/2010)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na NWZA (RB 18/2010)

 01.06.2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 31.05.2010 (RB 6/2010)
Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 8/2010)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZA (RB 9/2010)

 27.05.2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 27.05.2010 (EBI 5/2009)
Treść uchwał podjętych na ZWZA (RB 8/2009)

 

Komunikaty prasowe

.