Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego

FAST FINANCE w swojej działalności kieruje się uniwersalnymi dla rynku finansowego standardami etycznymi określonymi w „Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego”. Kanon został opracowany pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego przez przedstawicieli blisko 28 instytucji i organizacji zrzeszających uczestników rynku wraz z grupą przedstawicieli świata nauki.

Sporządzony w 2007 roku zbiór zasad i praktyk rynkowych określa 16 podstawowych wartości, których wdrożenie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rynku finansowego w Polsce. Ideą stojącą za powstaniem „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” była chęć wprowadzenia miękkich regulacji, zwiększających transparentność działalności podmiotów finansowych oraz bezpieczeństwo ich klientów.

Od momentu powstania naszej spółki w 2004 roku prowadziliśmy działalność w oparciu o wewnętrznie opracowane i przyjęte normy etyczne. Wprowadzenie „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” jest rozwinięciem obowiązujących w FAST FINANCE wytycznych dotyczących współpracy z klientami i dłużnikami. W pełni zaadoptowaliśmy wartości w nim określone do potrzeb bieżącej działalności.

Pełna treść „Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego” znajduje się w załączonym pliku.

Komunikaty prasowe

.