Co nas wyróżnia

Specjalizacja

Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych. Blisko 99% nominalnej wartości naszego portfela to wierzytelności detaliczne, ponad 90% jego wartości stanowią pakiety zakupione od banków w drodze wygranego przetargu. Aktualnie specjalizujemy się zarządzaniem pakietami wierzytelnościami powierzonymi nam do obsługi przez wierzycieli.

Doświadczenie

Od ponad 10 lat zajmujemy się windykacją należności od osób, które w wielu przypadkach utraciły możliwość spłaty zadłużenia w wyniku zbiegu niekorzystnych okoliczności. Podstawą naszych działań jest zawsze rozpoznanie okoliczności i uzgodnienie z dłużnikiem realnego harmonogramu płatności.
Nasz zespół opiera się w swojej pracy na szczegółowo opisanych procedurach powstałych dzięki wieloletniemu doświadczeniu. Dłużnikom zapewniamy pełną szacunku relację, a naszym kontrahentom – bankom i firmom telekomunikacyjnym - utrzymanie ich wizerunku i reputacji.

Skuteczność

Osiągamy wysoką skuteczność w odzyskiwaniu wierzytelności. Średnia wartość przychodu z zakupionego portfela w ciągu pierwszych 5-ciu lat od jego pozyskania stanowi 170% kosztów zakupu.

Fundusz Sekurytyzacyjny

Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi funduszu sekurytyzacyjnego, dzięki czemu możemy obsługiwać również klientów zainteresowanych inwestycjami w tego rodzaje fundusze.

Transparentność

Jesteśmy rzetelnym kontrahentem, należącym do firm windykacyjnych w kraju, spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst.

Standardy

Przestrzegamy rygorystycznie najwyższych standardów profesjonalnych rynku finansowego zawartych w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, na którym opieramy nasze wewnętrzne procedury, treści szkoleń i kryteria oceny pracy.

Komunikaty prasowe

.