Raporty okresowe

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RS 2021 2022-05-02 Raport roczny skonsolidowany
FF sprawozdanie skonsolidowane roczne za 2021 część 1 (4000.09KB)
FF sprawozdanie skonsolidowane roczne za 2021 część 2 (4732.71KB)

Komunikaty prasowe

.