Historia

Data Wydarzenie
2020 Zawarcie porozumień z wierzycielami
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Wznowienie notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2019 Otwarcie postępowania układowego
Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
Powołanie Zarządcy
Powołanie Rady Wierzycieli
2018 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej
Ujawnienie problemów finansowych Spółki
Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
2017 Kolejne emisje obligacji korporacyjnych, wykup wcześniejszych emisji
2016 Rozpoczęcie wdrożenia nowego modelu współpracy z zagranicznym inwestorem
2015 Łączna wartość wyemitowanych obligacji istotnie przekroczyła kwotę 100 mln zł
2014 Scalenie akcji (4:1)
Jubileusz 10-lecia działalności FAST FINANCE
2012

Debiut obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst

2011 Utworzenie Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
2010 Emisja pierwszej serii obligacji korporacyjnych
Przeniesienie notowań akcji spółki na rynek regulowany GPW
Przyjęcie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
2008 Debiut na rynku NewConnect
Przekształcenie Fast Finance Sp. z o.o. w spółkę akcyjną
2004 Jacek Daroszewski oraz Jacek Krzemiński zakładają FAST FINANCE Sp. z o.o.

 

Komunikaty prasowe

.