Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 22/2020 2020-03-06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 2 marca 2020 roku:

 

Jacek Krzemiński
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 16.249.847,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 59,09%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 44,83%.

 

Marcin Pomirski
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 11.250.000,
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 40,91%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.