Raporty okresowe

2016
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
R 2016 2017-04-28 Raport Roczny za 2016 rok

Zarząd Fast Finance S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2016 rok.

FF Raport Roczny 2016 (1283.34KB)
FF Raport Roczny 2016 Opinia bieglego z badania (165.35KB)
FF Raport Roczny 2016 Raport bieglego z badania (784.08KB)

Komunikaty prasowe

.