Raport bieżący

2020
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 73/2020 2020-10-05 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r.

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 września 2020 r. _"WZ"_:


- Jacek Krzemiński, któremu na WZ z 424.869 akcji przysługiwało 706.119 głosów – 51,36% w głosach na WZ oraz 38,96% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
- Marcin Pomirski, któremu na WZ z 281.250 akcji przysługiwało 562.500 głosów – 40,91% w głosach na WZ oraz 31,03% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
- Bartosz Witwicki, któremu na WZ z 106.249 akcji przysługiwało 106.249 głosów – 7,73% w głosach na WZ oraz 5,86% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Wojciech Horoch - Pełnomocnik
 

 

Komunikaty prasowe

.