• Co nas wyróżnia

    O spółce

  • Informacja dla obligatariuszy obligacji serii M

  • Relacje inwestorskie

    Informacje o spółce

Wspólnie wypracujmy rozwiązanie, które pomoże Państwu wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań.

Aktywnie uczestniczymy w obrocie pakietami wierzytelności.

Komunikaty prasowe

.