Raporty bieżące

2009
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
EBI 8/2009 2009-05-28 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 maja 2009 r.

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 maja 2009 r.

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

.