Raporty bieżące

2011
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 13/2011 2011-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na ZWZ

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki przekazuje informację o akcjonariuszach, którzy na ZWZ dani 30.06.2011r. posiadali co najmniej 5% w głosach na ZWZ.

 

- Jacek Longin Daroszewski – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 50,00% w głosach na NWZA,

 

- Jacek Zbigniew Krzemiński – 45.000.000 głosów, co stanowi 31,03 % w głosach ogółem i 50,00% w głosach na NWZA.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu
 

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

.