Raport bieżący

2021
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 18/2021 2021-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r.

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2021 r. _"WZ"_:

 

- Jacek Krzemiński, któremu na WZ z 424.869 akcji przysługiwało 706.119 głosów – 71,07% w głosach na WZ oraz 38,96% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
- Tomasz Garliński, któremu na WZ z 189 459 akcji przysługiwało 189 459 głosów – 19,07% w głosach na WZ oraz 10,45 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
- Bartosz Witwicki, któremu na WZ z 98 000 akcji przysługiwało 98 000 głosów – 9,86% w głosach na WZ oraz 5,41% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.