Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2022 2022-07-01 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji ["Spółka", "Emitent"] przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2022 r. ["ZWZ"]:

 

- Jacek Krzemiński, któremu na ZWZ z 424.869 akcji przysługiwało 706.119 głosów - 55,66 % w głosach na ZWZ oraz 38,96% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,

 

- Immobiliere Corsaire SARL sp. z o.o. prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu, której na ZWZ z 281 250 akcji przysługiwało 562.500 głosów - 44,34 % w głosach na ZWZ oraz 31,03 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

 

 

Komunikaty prasowe

.