Raporty bieżące

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 15/2010 2010-10-01 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 października 2010 r. roku o godz. 11 we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30 (siedziba Oddziału Spółki). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (60.37KB)
Projekty uchwał (54.30KB)
Formularz do głosowania przez pełnomocnika (52.22KB)

Raporty spółki w okresie od 19 lutego 2008 r. do 25 marca 2010 r. były przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami regulującymi obowiązki informacyjne emitentów, których instrumenty finansowe zostały wprowadzone do alternatywnego rynku obrotu.

Komunikaty prasowe

.