O FAST FINANCE

FAST FINANCE S.A. jest jedną z firm wyspecjalizowanych w windykacji wierzytelności detalicznych w Polsce.

Firma została założona w 2004 roku. Działa na rosnącym rynku wierzytelności, specjalizując się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków i firm telekomunikacyjnych. Obecnie specjalizuje się w obsłudze windykacyjnej wierzytelności powierzonych przez podmioty zewnętrzne.
Akcje FAST FINANCE są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect 6 maja 2008 roku, a od 30 marca 2010 roku nasze akcje są notowane na parkiecie podstawowym warszawskiej Giełdy.

Dysponujemy zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzacyjnymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. Zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników.
 

.