Zarząd

Paweł Szast - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych " Windykacja należności i prawo egzekucyjne" na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich zdobyte w największych podmiotach specjalizujących się w sekurytyzacji wierzytelności w Polsce, m.in. EOS Poland sp. z o.o. oraz BEST S.A., gdzie kierował działami prawnymi specjalizującymi w egzekucji sądowej. Ponadto w dotychczasowej karierze zawodowej tworzył oraz nadzorował wiele procesów oraz projektów, które umożliwiały zarządzanie kilkusettysięcznym portfelem spraw detalicznych oraz zabezpieczonych hipotecznie. W szczególności dotyczyło to rozwoju procesów i mechanizmów służących do automatyzacji, digitalizacji oraz robotyzacji obsługi wierzytelności. Od 30 marca 2023 r. pełnił funkcję prokurenta samoistnego w spółce Fast Finance S.A.

Nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Komunikaty prasowe

.