Rada nadzorcza


Pan Bartosz Witwicki –  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Wawrzyniec Malinowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Gabriel Pietrasik – Członek Rady Nadzorczej

Pani Monika Grzelewska – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Marcin Śnieżek  – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki FAST FINANCE S.A.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2009

Regulamin Rady Nadzorczej FAST FINANCE S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej FAST FINANCE S.A.

 

Komunikaty prasowe

.