Rada nadzorcza

Pan Marian Noga – Przewodniczący Rady Nadzorczej


Pan Maciej Charzyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Pan Andrzej Grabiński – Członek Rady Nadzorczej


Pan Marek Szmigiel – Członek Rady Nadzorczej


Pan Franciszek Zalewski – Członek Rady Nadzorczej 

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki FAST FINANCE S.A.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2009

Regulamin Rady Nadzorczej FAST FINANCE S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej FAST FINANCE S.A.

 

.