Raport bieżący

2010
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2010 2010-04-14 Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem RN

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 kwietnia 2010 r. od Członka Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., Pana Romana Mielnika, sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Fast Finance S.A dokonanych przez żonę Pana Romana Mielnika, Członka Rady Nadzorczej.Z przekazanej informacji wynika, że Pani Mielnik:

9 kwietnia 2010r. dokonała zakupu 10.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,85 zł za akcję,

 

12 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży:

1.500 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,81 zł za akcję

10.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,82 zł za akcję

 

13 kwietnia 2010 r. dokonała sprzedaży:

13.232 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,75 zł za akcję

3.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,76 za za akcję

27.378 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,77 za akcję

11.390 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,78 za akcję

20.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,80 za akcję

35.000 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,81 za akcję

19.200 akcji Fast Finance S.A. po cenie 0,82 za akcję

 

 

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Longin Daroszewski - Prezes Zarządu

Jacek Zbigniew Krzemiński - Wiceprezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.