Raporty

17.10.2017 Fast Finance Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI 1/2017) 

01.01.2016 Raport Fast Finance S.A. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk (EBI 1/2016) 

10.03.2014 Informacja w sprawie niestosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (EBI 1/2014) 

29.06.2011 Informacja o częściowym niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (EBI 1/2011)
 

Komunikaty prasowe

.