Audytor

W 2021 roku Spółka zawarła umowę ze spółką POL - TAX 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4091, na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021, 2022 oraz do wykonania półrocznego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2021 roku i za okres półroczny zakończony 30 czerwca 2022 roku.

 

Komunikaty prasowe

.