Dywidenda

Dywidenda_FF.jpg W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy.

O zmianach dotyczących wypłat dywidendy w przyszłości Spółka poinformuje w stosownych raportach bieżących.

Komunikaty prasowe

.