Our advantages

Specialisation

We are experts in the management of consumer debt portfolios. Consumer debt represents nearly 99% of the face value of our receivables portfolio and debt packages purchased from banks in bidding processes constitute more than 90% of its value.

Experience

For more than 10 years we have been collecting the debts of people, many of whom became unable to pay their obligations as a result of a combination of unfortunate events. In our work we always aim first to get the best possible picture of individual debtor's circumstances and then to agree a feasible repayment plan.
In their collection efforts, our team relies on detailed procedures created in the course of the Company's long-term experience. We maintain a respectful relationship with the debtors and we help maintain the good image and reputation of our clients – banks and telecoms.

Effectiveness

We achieve high recovery rates. The average recovery from a purchased portfolio in the first 5 years from the purchase is 170% of the cost of acquisition.
Securitization Fund
Thanks to our Non-Standard Closed-End Securitization Fund we may work with clients who require the participation of such an entity in their transactions.

Transparency

We are a reliable partner, one of Poland’s leading debt collection companies, an entity listed on the Warsaw Stock Exchange and an issuer of bonds traded on the Catalyst market.

Standards

We strictly comply with high professional standards for the financial services market. These standards are included in the Code of Financial Market Good Practice which serves as the basis for our internal procedures, training materials and work assessment criteria.

Management

Since its inception, our Company has been managed by its founders and main shareholders: Jacek Daroszewski - President of the Management Board and Jacek Krzemiński - Deputy President of the Management Board. The above ensures that the long-term perspective of sustainable increase of company value is a priority in day-to-day management.

News

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.