Insider Transactions

Transaction

date

Insider

name

Transaction

type

Share

price

Number of

shares

Report No.
2012-11-26 N/A Purchase PLN 0.38 1000 RB 8/2013
2011-07-27 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.60 4408 RB 17/2011
2011-07-27 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.61 600 RB 17/2011
2011-07-25 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.60 4325 RB 16/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.57 9000 RB 15/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.60 2500 RB 15/2011
2011-07-21 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.60 7200 RB 15/2011
2011-07-20 Jacek Daroszewski Purchase PLN 0.58 4200 RB 14/2011
2010-09-06 N/A Purchase PLN 0.83 12000 RB 2/2011
2010-09-20 N/A Sale PLN 1.00 6290 RB 3/2011
2010-09-20 N/A Sale PLN 1.00 6210 RB 3/2011
2010-09-08 N/A Purchase PLN 0.84 6290 RB 3/2011
2010-09-08 N/A Purchase PLN 0.84 6210 RB 3/2011
2010-07-23 N/A Sale PLN 1.07 15000 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.78 11390 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.77 27378 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.75 13232 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.76 3000 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.82 18200 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.81 35000 RB 3/2011
2010-04-13 N/A Sale PLN 0.80 20000 RB 3/2011
2010-04-12 N/A Sale PLN 0.81 1500 RB 3/2011
2010-04-12 N/A Sale PLN 0.82 10000 RB 3/2011
2010-04-09 N/A Purchase PLN 0.85 10000 RB 3/2011
2010-03-29 N/A Sale PLN 1.16 7500 RB 3/2011
2010-03-29 N/A Sale PLN 1.15 32500 RB 3/2011

2010-05-18

N/A Sale PLN 0.70 3044863 RB 7/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.75 13232 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.76 3000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.77 27378 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.78 11390 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.80 20000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.81 35000 RB 3/2010
2010-04-13 Roman Mielnik Sale PLN 0.82 19200 RB 3/2010
2010-04-12 Roman Mielnik Sale PLN 0.82 10000 RB 3/2010
2010-04-12 Roman Mielnik Sale PLN 0.81 1500 RB 3/2010
2010-04-09 Roman Mielnik Purchase PLN 0.85 10000 RB 3/2010
2010-03-29 Roman Mielnik Sale PLN 1.16 7500 RB 2/2010
2010-03-29 Roman Mielnik Sale PLN 1.15 32500 RB 2/2010
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.42 14000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.41 60000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.39 10000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.38 100000 RB ASO 7/2009
2009-10-15 Dariusz Wesołowski Purchase PLN 0.37 200000 RB ASO 7/2009
2009-06-25 N/A Purchase PLN 0.31 7500 RB ASO 6/2009
2009-06-25 N/A Purchase PLN 0.30 22000 RB ASO 6/2009
2009-06-24 N/A Purchase PLN 0.31 47509 RB ASO 6/2009
2009-06-23 N/A Purchase PLN 0.31 400 RB ASO 6/2009
2009-06-22 N/A Purchase PLN 0.31 100 RB ASO 6/2009
2009-06-18 N/A Purchase PLN 0.33 11900 RB ASO 6/2009
2009-06-15 N/A Purchase PLN 0.31 6550 RB ASO 6/2009
2009-06-05 N/A Purchase PLN 0.33 20000 RB ASO 6/2009
 2009-04-24 N/A Purchase PLN 0.39 200000 RB ASO 3/2009
 2009-04-09 N/A Purchase PLN 0.36  12000  RB ASO 2/2009
 2009-03-19 N/A Purchase PLN 0.31  5440  RB ASO 2/2009
 2009-03-12 N/A Purchase PLN 0.35  9000  RB ASO 2/2009
 2009-03-11 N/A Purchase PLN 0.35  9100  RB ASO 2/2009
 2009-03-11 N/A Purchase PLN 0.36  8400  RB ASO 2/2009
 2009-03-10 N/A Purchase PLN 0.36  8400  RB ASO 2/2009
 2009-03-06 N/A Purchase PLN 0.36  11100  RB ASO 2/2009
 2009-03-06 N/A Purchase PLN 0.35  8900  RB ASO 2/2009
 2009-03-03 N/A Purchase PLN 0.29  4940  RB ASO 1/2009
2009-03-03 N/A Purchase

PLN 0.31

40000 RB ASO 1/2009
 2009-02-26 N/A Purchase PLN 0.30 20000  RB ASO 1/2009
 2009-02-26 N/A Purchase PLN 0.31 10000 RB ASO 1/2009
 2009-02-25 N/A Purchase PLN 0.31  24550  RB ASO 1/2009

 

 Insider transactions

      Check current shareholder structure

News

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

Wynik finansowe FAST FINANCE za 2016 rok

28.04.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła rok 2016 znaczą redukcją zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto ukształtował się na poziomie 0,46 (spadek o 29% r/r), co otworzyło Spółce drogę do dywersyfikacji finansowania dalszego rozwoju. Obok finansowania zakupów poprzez emisje obligacji na polskim rynku, FAST FINANCE będzie w przyszłości pozyskiwać zagranicznych inwestorów zainteresowanych bezpośrednim udziałem w zysku z windykacji portfeli. Oparta o nowy model finansowania współpraca z zagranicznym Partnerem została już rozpoczęta w pierwszym kwartale 2017 roku.

FAST FINANCE na LinkedIn

23.03.2017

Spółkę FAST FINANCE można już obserwować w serwisie społecznościowym LinkedIn. Profil firmy to kolejny sposób na zapoznanie się z naszą działalnością.

.