Financial information

Key financial information

2017-10-06_Factsheet_1H2017_eng.jpg


Key financial information

Period ended 30.09.2016 Period ended 30.09.2017 Change
PLN '000.      
Net revenue from sales of products, trade goods and materials 27 267 22 957 -15,81%
Operating profit (loss) 9 771 7 415 -24,11%
Gross profit (loss) 7 738 7 512 -2,92%
Net profit (loss) 6 201 5 940 -4,21%
Net cash flows from operating activities 7 197 (7 546) -204,85%
Net cash flows from investing activities (1 440) 15 091 1147,99%
Net cash flows from financing activities (15 394) (12 585) 18,25%
Total net cash flows (9 637) (5 040) 47,70%
Total assets 221 397 205 520 -7,17%
Long-term liabilities 90 103 102 144 13,36%
Short-term liabilities 62 863 27 360 -56,48%
Shareholders’ equity 68 431 76 016 11,08%
Share capital 1 000 1 000 0,00%

 

Current and historical financial information (spreadsheet)

Selected financial information (spreadsheet)

News

FAST FINANCE wykupi część obligacji serii M

11.07.2018

FAST FINANCE S.A. przeprowadzi wykup kolejnej części obligacji serii M w ramach okresowej amortyzacji. Środki pieniężne wymagane z tego tytułu Spółka przekazała już do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2018 roku

15.05.2018

W I kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa FAST FINANCE S.A., osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 7,2 mln zł i 1,3 mln zł zysku netto.

FAST FINANCE redukuje zadłużenie – podsumowanie wyników za 2017 rok

20.04.2018

FAST FINANCE, jedna z czołowych firm windykacyjnych w Polsce, specjalizująca się w zarządzaniu portfelami wierzytelności masowych, wypracowała w 2017 roku skonsolidowane przychody w wysokości 27,6 mln zł i zysk netto w wysokości 7,4 mln zł. Spółka obniżyła też znacząco, o 21,7%, wskaźnik zadłużenia finansowego i zdywersyfikowała źródła finansowania.

Podsumowanie 2017: Dobry rok dla FAST FINANCE

04.01.2018

FAST FINANCE podsumowuje rok – redukcja zadłużenia i nowy model finansowania. W 2017 roku spółka FAST FINANCE zredukowała zadłużenie z tytułu emisji obligacji, zdywersyfikowała źródła finansowania – wdrażając finansowanie zakupów portfeli wierzytelności poprzez sprzedaż certyfikatów FAST FINANCE NSFIZ – oraz podniosła efektywność kosztową kluczowych procesów. Tym samym przygotowano warunki dla stabilnego rozwoju w 2018 roku.

.