Financial information

Key financial information

2017-10-06_Factsheet_1H2017_eng.jpg


112 054

Key financial information

Period ended 30.06.2016 Period ended 30.06.2017 Change
PLN '000.      
Net revenue from sales of products, trade goods and materials 20 198 17 794 -11,90%
Operating profit (loss) 6 692 5 562 -16,89%
Gross profit (loss) 5 109 5 340 4,52%
Net profit (loss) 4 126 4 172 1,11%
Net cash flows from operating activities 7 889 5 300 -32,82%
Net cash flows from investing activities (1 128) 15 579 1481,12%
Net cash flows from financing activities (9 286) (12 982) -39,80%
Total net cash flows (2 525) 7 897 412,75%
Total assets 230 953 200 636 -13,13%
Long-term liabilities 112 054 102 643 -8,40%
Short-term liabilities 52 543 23 745 -54,81%
Shareholders’ equity 66 356 74 248 11,89%
Share capital 1 000 1 000 0,00%

 

Current and historical financial information (spreadsheet)

Selected financial information (spreadsheet)

News

FAST FINANCE po III kwartałach 2017 roku

14.11.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2017 roku. W tym okresie Spółka wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie 23,0 mln zł oraz wynik netto w wysokości 5,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia FAST FINANCE znajduje się na niskim poziomie – 0,37.

Wyniki finansowe FAST FINANCE w I półroczu 2017 roku

31.08.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 4,2 mln zł (+1,1%). Podwyższenie kapitału własnego o 11,9% r/r przy jednoczesnej redukcji zobowiązań o 23,2% pozwoliło na znaczące obniżenie wskaźnika zadłużenia finansowego, do poziomu 0,19 – spadek o 67,3% r/r.

Terminowy wykup obligacji serii H

18.05.2017

W dniu 16 maja (wtorek) 2017 r. spółka FAST FINANCE dokonała terminowego wykupu wszystkich obligacji serii H. Środki pieniężne wymagane z tytułu wykupu tej serii obligacji zostały przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wynik finansowe FAST FINANCE w I kwartale 2017 roku

17.05.2017

FAST FINANCE – spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – wypracowała w I kwartale 2017 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego w wysokości 2,0 mln zł (-3,7%). Spółka podwyższyła swój kapitał własny o 12,1% r/r do wysokości 72,1 mln zł oraz obniżyła wskaźnik zadłużenia finansowego, do poziomu 0,43.

.