Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2024 2024-06-20 Realizacja układu

Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z realizacją układu zawartego z wierzycielami w toku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki [sygn. akt VIII GRu 1/19] w dniu 20.06.2024 r. Emitent dokonał spłat należności na rzecz wierzycieli Grupy I i II w łącznej wysokości 69 251,48 zł.,
Jednocześnie Spółka informuje, że na dzień 20.06.2024 r. nie stwierdzono wierzytelności w grupie IV.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Paweł Szast - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.