Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2024 2024-05-21 Możliwość realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 30.04.2024 r. informuje, że w dniu 21.05.2024 r. odbyły się negocjacje w związku z otrzymaniem przez Spółkę wezwania do zapłaty złożonego przez FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ["inkaso"].

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Paweł Szast - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.