Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 9/2024 2024-04-30 Możliwość realizacji przez Spółkę zobowiązań bieżących i układowych

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 r. Spółka otrzymała wezwanie do zapłaty złożone przez FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ["inkaso"].
Wezwanie dotyczy zapłaty kwoty 5 994 197,09 zł. tytułem realizacji przez Inkaso zobowiązań Emitenta i obowiązku przekazania przez Spółkę wpłat dłużników Inkaso. Zgodnie z otrzymanym wezwaniem zapłaty należności należy dokonać w terminie do dnia 21.05.2024 r. Kwestia uregulowania powyższego zobowiązania będzie mieć znaczenie dla dalszego funkcjonowania Spółki i możliwości wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań bieżących i układowych.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Paweł Szast - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.