Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 5/2024 2024-03-20 Realizacja układu

Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z realizacją układu zawartego z wierzycielami w toku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki [sygn. akt VIII GRu 1/19] w dniu 20.03.2024 r. Emitent dokonał spłat należności na rzecz wierzycieli Grupy I i II w łącznej wysokości 69 251,48 zł.,
Jednocześnie Spółka informuje, że na dzień 20.03.2024 r. nie stwierdzono wierzytelności w grupie IV.
Dodatkowo Emitent zwraca się z prośbą do wierzycieli należących do grupy III, których wierzytelności zostały skonwertowane na akcje nowej emisji serii D, którzy jeszcze nie podali wszystkich niezbędnych danych do rejestracji akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych o kontakt ze Spółką w celu udostępnienia niezbędnych informacji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Spółki lub bezpośrednio po kontakcie ze Spółką.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.