Raport bieżący

2024
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2024 2024-02-15 Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej: "Emitent", "Spółka"], informuje że w dniu 15 lutego 2024 r. Pan Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 7 marca 2024 r. W treści złożonej rezygnacji Pan Tomasz Mihułka poinformował: "Mój diagnozowany stan zdrowia nie pozwala mi na dalsze prowadzenie w pełnym zakresie spraw Spółki. Powyższy okres pozwoli Radzie Nadzorczej na obsadzenie stanowiska w Zarządzie Spółki. Ze swojej strony deklaruję gotowość pełnej współpracy celem sprawnego i płynnego przekazania wszelkich spraw Spółki nowemu składowi Zarządu."

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757].


Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.