Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 27/2023 2023-12-20 Realizacja układu

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z realizacją układu zawartego z wierzycielami w toku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki [sygn. akt VIII GRu 1/19] w dniu 20.12.2023 r. Emitent dokonał spłat należności na rzecz wierzycieli Grupy I i II w łącznej wysokości 69 251,48 zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że na dzień 20.12.2023 r. nie stwierdzono wierzytelności w grupie IV.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.