Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 26/2023 2023-12-08 Zobowiązania pozaukładowe

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z weryfikacją rozliczeń pozaukładowych z wierzycielami, którzy nabyli lub przejęli w ramach rozliczeń ze Spółką pakiety wierzytelności przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, a z których wierzytelnosci powstawały po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zidentyfikowano na dzień 8.12.2023 r. wpłaty dłużników wierzycieli na konto Spółki, które należne są wierzycielom, w wysokości łącznej 2.450.800,55 złotych. W dniu 8.12.2023 r. co do kwoty 2.199.306,36 zł. Spółka uznała dług. W zakresie harmonogramu przekazywania środków wierzycieli na ich rachunki bankowe Spółka prowadzi rozmowy z wierzycielami. Wyniki rozmów z wierzycielami co do terminów i wysokości spłat będą mieć znaczenie dla funkcjonowania Spółki i możliwości wywiązania się przez Spółkę z zobowiązań bieżących i układowych co wpisuje się m.in. w ryzyko podawane przez Spółkę w raportach okresowych związanych z realizacją zatwierdzonego układu i realizacją zobowiązań po zatwierdzeniu układu.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.