Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 22/2023 2023-09-20 Realizacja układu

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z realizacją układu zawartego z wierzycielami w toku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki [sygn. akt VIII GRu 1/19] w dniu 20.09.2023 r. Emitent rozpoczął realizację postanowień układu w zakresie spłat należności na rzecz wierzycieli Grupy II i III jednorazowo do kwoty dla każdego wierzyciela w wysokości do 2 000 zł., ale nie więcej niż wielkość wierzytelności objętej układem według stanu na dzień otwarcia postępowania układowego.


Łączna kwota spłat wierzytelności na dzień 20.09.2023 r. stanowi kwotę 284 516,58 zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że na dzień 20.09.2023 r. nie stwierdzono wierzytelności w grupie IV.
Wierzyciele z grup II i III na rzecz których dokonywana jest spłata proszeni są o sprawdzenie rachunków bankowych i weryfikację otrzymanych środków od Emitenta.


Spłaty na rzecz wierzycieli, którzy nie podali pełnych danych do spłaty, nie kontaktują się ze Spółką w celu weryfikacji prawidłowości danych do przelewu, środki przesłane przez Spółkę wracają na rachunek Emitenta i w innych podobnych sytuacjach, które uniemożliwiają z przyczyn od Emitenta niezależnych realizację układu przez bezpośrednią spłatę na rachunki bankowe wierzycieli kwot wynikających z układu, Spółka w celu realizacji układu środki pieniężne wpłacać będzie do depozytu sądowego.

 

Podpis osoby reprezentującej spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.