Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 19/2023 2023-09-12 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], informuje, że w dniu 12 września 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, dwuletnią kadencję: Pana Bartosza Witwickiego, Pana Gabriela Pietrasika, Panią Monikę Grzelewską, Pana Marcina Śnieżka, Pana Wawrzyńca Malinowskiego.

 

Informacje o nowych Członkach Rady Nadzorczej:

Pan Bartosz Witwicki:
Radca Prawny. W 2006 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2006-2010 odbył aplikację radcowską. W latach 2006-2007 pracownik administracji samorządowej. Od 2007 r. zatrudniony w kancelarii radców prawnych. Od 2010 r. wspólnik kancelarii wpisany na listę radców prawnych w OIRP we Wrocławiu, od roku 2023 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcowską.
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Bartosz Witwicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Gabriel Pietrasik:
Wykształcenie
W 1979 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim
W 2001 r. ukończył Studia Podyplomowe na Wydziae Ekonomiczno Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim - rynek nieruchomości
W 2003 r. ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa
Doświadczenie zawodowe
Komornik Sądowy 09.1981 - 12.2000 Łódź
Komornik Sądowy 01.2000 - 12.2020 Pabianice
Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi - dwie kadencje od czasu powstania samorządu
Prezes Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie 01.2005 - 03.2007
Przewodniczący Rady Nadzorczej Currenda Sp z o.o. 04.1998 - 12.2000

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Gabriel Pietrasik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pani Monika Grzelewska:
Wykształcenie:
2003 - 2005 Kolegium Balticum - filologia germańska - licencjat
2005 - 2007 Uniwersytet Szczeciński Kierunek: Filologia Germańska - studia magisterskie
2017 - 2018 Studia podyplomowe Kierunek: Zarządzanie i organizacja oświatą

Doświadczenie zawodowe
2004 - 2007 praca w Kancelarii Komornika Sądowego
od 2007 nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pani Monika Grzelewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Marcin Śnieżek:
Wykształcenie:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / magister
2009 - 2014, LUBLIN
kierunek studiów - prawo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
2000 - 2001, WARSZAWA
Studia podyplomowe: Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / magister
1998 - 2003, LUBLIN
kierunek studiów - politologia KURSY I SZKOLENIA
Europejska Grupa Doradcza 2018, WARSZAWA - Kurs doradcy restrukturyzacyjnego
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 2010, LUBLIN - Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej oraz komercjalizacja wyników badań naukowych
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o 2009, LUBLIN - Prawne aspekty własności intelektualnej, w tym przemysłowej
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 2008, LUBLIN - Negocjacje w biznesie
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 2007, LUBLIN - Akademia Menagera Doświadczenie zawodowe
XGENERIS sp. z o.o. / dyrektor zarządzający
2019 - OBECNIE, LUBLIN, USTRZYKI DOLNE

Fundacja Współpracy Regionalnej "Europrogres" / wiceprezes zarządu
2009 - OBECNIE, LUBLIN

Lex Generis sp. z o.o. / prezes zarządu
2005 - OBECNIE, LUBLIN

Lex Inkasso INT / działalność gospodarcza
2000 - 2020, LUBLIN

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marcin Śnieżek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Wawrzyniec Malinowski:
Wykształcenie:
1998 - 2003 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji;
2006 - 2010 Aplikacja radcowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:
2010 - obecnie: Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska w Krakowie - założyciel i partner zarządzający;
2013 - obecnie: MW Management _ Claims sp. z o.o. w Krakowie - zarząd spółki, świadczącej usługi konsultingowe oraz interim management;
2018 - obecnie: MW ASSET MANAGEMENT SA w Krakowie, - członek rady nadzorczej, następnie Prezes zarządu spółki, realizującej działalność inwestycyjną;
2020 - 2023 CVEST sp. z o.o. w Krakowie - prezes zarządu;
2020 - obecnie: Aegis Legal sp. z o.o. w Krakowie - prezes zarządu;
2017 - obecnie CENTER ZOO sp. z o.o. w Krakowie - członek zarządu;

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Wawrzyniec Malinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757]

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.