Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 16/2023 2023-07-10 Realizacja układu - informacja dla obligatariuszy obligacji serii M

Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z realizacją układu zawartego z wierzycielami w toku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki _sygn. akt VIII GRu 1/19_ występuje konieczność uzyskania informacji od obligatariuszy obligacji serii M w celu prawidłowej realizacji układu. Zarząd Emitenta uznając tę informację za istotną, w załączeniu publikuje całą treść informacji skierowanej w dniu 10.07.2023 r. do Obligatariuszy obligacji serii M, wyemitowanych przez Spółkę.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

FF_pismo_obligatariusze_seria_M_.pdf (208.68KB)

Komunikaty prasowe

.