Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 11/2023 2023-05-31 Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31.01.2023 r., raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 23.04.2023 r., raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 2.05.2023 r., raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 12.05.2023 r., raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 29.05.2023 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 30.05.2023 r. informuje, że ustalono z firmą audytorską zakończenie prac nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 r. na dzień 23.06.2023 r.
Mając powyższe na względzie Emitent opublikuje:
- raport roczny za 2022 r. - 30.06.2023 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2022 r. - 30.06.2023 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 07.07.2023 r.
Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2023 nie ulegają zmianie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.