Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 10/2023 2023-05-30 Posiedzenie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 29.05.2023 r. informuje, że w dniu 30.05.2023 r. odbyło sie posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym omówiono kwestie związane z zakończeniem prac nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r. Rada Nadzorcza krytycznie odniosła się do współpracy biura rachunkowego ze Spółką oraz firmą audytorską, zaleciła ostateczne ustalenie kwestii wywiązania się z obowiązków przez biuro rachunkowe oraz ustalenie z firmą audytorską do dnia 31.05.2023 r. terminu zakończenia prac nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2022 r. i podanie do publicznej wiadomości ostatecznych terminów publikacji raportów rocznych za rok 2022 r.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Prezes Zarządu

Komunikaty prasowe

.