Raport bieżący

2023
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 1/2023 2023-01-17 Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu

Zarząd Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 15.02.2022 r. informuje, że otrzymał dzisiaj, tj. 17.01.2023 r. informację od Zarządcy Spółki, że w dniu 17.01.2023 r. Zarządca Spółki pozyskał informację z portalu informacyjnego sądów powszechnych, że w dniu 12.01.2023 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych we Wrocławiu z dnia 15.02.2022 r. o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki.


W związku z uprawomocnieniem się powyższego postanowienia, zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne, zakończyło się z mocy samego prawa postępowanie restrukturyzacyjne Emitenta i Spółka przystąpi do realizacji układu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.