Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 7/2022 2022-05-30 Powołanie Zarządu Spółki

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu [ "Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 30 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na nową dwuletnią kadencję Zarząd Spółki w osobie Pana Włodzimierza Retelskiego - Prezesa Zarządu.

 

Pan Włodzimierz Retelski - Prezes Zarządu :

 

Doświadczenie :
- od 10.2020 - Prezes Zarządu Emitenta
- 03.2019 - 04.2020 Prezes Zarządu - HDO Medical Sp. z o. o.
- 03.2013 - 03.2017 Ekspert ds. Nieruchomości - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
- 12.2009 - 04.2019 Prezes Zarządu, Właściciel - LookAt Sp. z o.o. Agencja Public Relations
- 04.2005 - 04.2019 Prezes Zarządu, Doradca Zarządu, współwłaściciel Locomotiva Sp. z o.o. Agencja Reklamowa
- 01.2002 - 06.2005 ACCOUnt JustSp. z o.o. Agencja Reklamowa
- 07.2000 - 06.2006 Członek Rady Nadzorczej Polskie Radio S.A.
- 05.2000 - 10.2001 Konsultant - Stafiej Partnerzy DKS Sp. z o.o. Komunikacja Społeczna - Konsultant
- 10.1998 - 10.2002 Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy
- 07.1997 - 06.2000 Członek Rady Nadzorczej Polskie Radio "Radio Dla Ciebie" regionalna mazowiecka rozgłośnia radia publicznego
- 10.1994 - 10.1998 Radny, członek komisji gospodarczej i komisji bezpieczeństwa - Rada Gminy Warszawa Centrum
- 02.1994 - 07.1994 Dyrektor Biura Krajowego - Kongres Liberalno-Demokratyczny
- 11.1991 - 10.1993 Dyrektor Biura Poselskiego Biuro Poselskie Kongresu Liberalno-Demokratycznego w Warszawie
- 04.1991 - 04.1992 Członek Prezydium - Polska Rada Młodzieży
- 03.1991 - 03.1992 Sekretarz Komisji Krajowej NZS - Komisja Krajowa Niezależnego Zrzeszenia Studentów

 

Wykształcenie :
10.1989 - 10.1990 Uniwersytet Warszawski - Prawo
10.1987 - 10.1994 Uniwersytet Warszawski - Historia
09.1983 - 05.1987 LIII Liceum Ogólnokształcące stowarzyszenia PAX pod wezw. Św. Augustyna, Warszawa, klasa matematyczno-fizyczna

 

Języki obce :
Język angielski

Kursy :
Kurs dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa - zakończony egzaminem
Kurs dla członków organów samorządowych organizowany przez Akademię L. Koźmińskiego
Kurs języka angielskiego w Londynie

Certyfikaty :
Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów z klauzulą "poufne".

 

Ponadto Zarządca Spółki informuje, iż Pan Włodzimierz Retelski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Włodzimierz Retelski nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757].

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.