Raport bieżący

2022
Numer raportu Data publikacji raportu Temat raportu
RB 3/2022 2022-02-15 Wydanie przez Sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka", "Emitent"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie przyjęcia układu przez Zgromadzenie Wierzycieli Spółki, informuje o wydaniu w dniu 15.02.2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych we Wrocławiu postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki.

 

Powyższe orzeczenie, po jego uprawomocnieniu, stanowić będzie podstawę prawną do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki oraz wykonywania przez Emitenta zatwierdzonego układu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Mihułka - Pełnomocnik

Komunikaty prasowe

.